• Een topper in de hoogte
  • Belgisch fabrikaat
  • Brusselsesteenweg, 142 - B-1785 Merchtem
  • +32 (0)52 37 10 05 -

Legal

Cookie Policy

1. Welke partijen zijn er?

In deze Cookie Policy wordt verstaan onder:

‘Thomas Kranen’: Thomas Kranen BV, met zetel te Brusselsesteenweg 142, 1785 Merchtem, België.
‘Gebruiker’ of ‘u’: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Thomas Kranen via haar online platform in een relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012) (URL).

 

2. Wat zijn cookies en waarom zijn ze belangrijk?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites opslaan op uw computer of mobiele toestel.

Ze verzamelen informatie over bijvoorbeeld uw persoonlijke voorkeuren, websitebezoek en apparaat, om zo de functionaliteit en de gebruikservaring van die websites te verbeteren.

Sommige cookies verzamelen rechtstreeks of onrechtstreeks persoonsgegevens en zijn daardoor privacygevoelig. Daarom vallen ze ook onder de Europese en Belgische wetgeving.

Het gebruik van cookies wordt door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie gereglementeerd via de e-Privacy richtlijn 2002/58/EC.

Alle lidstaten van de EU hebben die richtlijn inmiddels omgezet in nationale wetgeving. Dat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld.

In België gebeurt dat via een aangepaste versie van art. 129 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

 

3. Welke cookies gebruikt Thomas Kranen en voor welke doeleinden?

Soorten cookies

Op de website van Thomas Kranen worden drie verschillende soorten cookies gebruikt:

I. Essentiële cookies
Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website (beter) te laten functioneren, bijvoorbeeld cookies die de laadtijd van webpagina’s beheren.

II. Functionele cookies
Functionele cookies verzamelen informatie over de keuzes en voorkeuren van bezoekers en bieden de mogelijkheid om taal- en andere plaatselijke instellingen te onthouden en te personaliseren.

III. Analytische of performance cookies
Analytische of performance cookies verzamelen informatie over het gedrag van bezoekers, om de prestaties van de website in kwestie te meten en de gebruikservaring te verbeteren.

Specifiek overzicht

Hieronder vindt u een overzicht van de specifieke cookies die gebruikt worden op de website van Thomas Kranen:

Google Analytics (derde partij)

Cookie “_ga”

  • Doel: gebruikers onderscheiden
  • Type: analyse / performance
  • Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie “_gat”

  • Doel: requests voor DoubleClick limiteren
  • Type: analyse / performance
  • Bewaartermijn: 10 minuten

 

4. Hoe kan ik mijn cookies beheren?

U kunt cookies steeds beheren in uw browserinstellingen. Hieronder vindt u instructies voor:

 

5. Vragen of opmerkingen?

Heeft u na het lezen van deze Cookie Policy nog vragen of opmerkingen over cookies, dan kan u steeds contact opnemen met Thomas Kranen via info@thomas-Kranen.be.